Een Due Diligence Data Room zijn de aanleiding waar jouw bedrijf kopieën plaatst van de financiële, juridische en zakelijke stukken die een geschiedenis plus toekomst met het handelsbedrijf bepalen, opdat potentiële beleggers kunnen inschatten voordat zijkant een conventioneel aanbod indienen. Een ‘due diligence’-gegevensruimte zijn toegankelijk aan virtuele-dataroom.nl potentiële kopers of investeerders na goedkeuring door een verkoper plus na ondertekening van beslist Non Disclosure Agreement (NDA). De investeringsbankier die een verkoper vertegenwoordigt, is verantwoordelijk voor de identificeren betreffende levensvatbare kopers / investeerders, het beveiligen van ondertekende NDA’s plus het plannen van toegang tot de gegevens van de data van een due diligence-gegevens. Er zijn twee soorten Due Diligence-datakamers: Traditional Due Diligence Data Rooms en Virtual Due Diligence Data Rooms. Pro’s en Con’s van beide soorten dataruimtes bestaan te vinden op een pagina Traditional Due Diligence Data Rooms vs. Virtual Data Rooms. De aankomende pagina’s bevatten een gedetailleerde due diligence-checklist die is samengesteld uit vele jaren betreffende M ampersand A-projecten. Ofschoon dit dezelfde van de meest uitgebreide en uitgebreide due diligence-checklists is die gratis met internet beschikbaar zijn, dienen u jouw advocaat plus investeringsbank raadplegen, omdat zijkant waarschijnlijk dezelfde paar aanvullende suggesties zullen hebben.

dataroom

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS DUE DILIGENCE CHECKLIST & Dataroom

  • Een lijst van iedere directe of indirecte dochteronderneming van het Vennootschap.
  • Kapitalisatie van de Vennootschap deze het aantal geautoriseerde aandelen van iedere klasse ofwel serie met aandelenkapitaal, de aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van dergelijke aandelen en een recordbezitters met dergelijke aandelen toont. Certificaat of statuten en statuten van de bedrijf, ofwel artikelen van organisatie plus operationele afspraak die betreffende kracht zijn.
  • Notulen van de vergaderingen van een aandeelhouders alsof leden van de Vennootschap, de raad van bestuur of beslist comité daarvan, gedurende het laatste 3 jaar.
  • Alle overeenkomsten medio aandeelhouders ofwel leden met de Vennootschap met betrekking tot management, eigendom of zeggenschap over de Vennootschap.
  • Alle stukken die bestaan aangegaan voor of verband houdend aan voorafgaande financieringen of aandelenemissies van een Onderneming, met, maar niet beperkt tot, Stock Purchase Agreements, Aandeelhoudersovereenkomsten en Registratie Rechten Afspraken.
  • Alle correspondentie en overeenkomsten tussen alsof tussen de Vennootschap en de bestuurders of functionarissen van het Vennootschap voor schadeloosstelling, werkgelegenheid, leningen ofwel voorschotten.
  • Voorraadboeken, magazijnboekingen en andere voorraadadministratie van de onderneming.
  • Dezelfde lijst aan opties, inkooprechten en warrants uitgegeven door het bedrijf met vermelding van de gegevens van een houder, de aantal uitgegeven opties, rechten of warrants, de toegekende datum, een optie of aankoopprijs plus de positie van de houder met het Handelsbedrijf, samen bij kopieën van optie-, recht- of warrantovereenkomsten.
  • Een adreslijst met de locaties betreffende alle terreinen, gebouwen plus andere verbeteringen die bestaan gehuurd alsof eigendom bestaan van het bedrijf.

Alle materiële overheidsvergunningen, licenties of autorisaties en bijbehorende correspondentie betreffende het handelsbedrijf. De stijgende populariteit met virtuele dataruimten heeft geleid tot beslist toename van het aantal leveranciers van virtuele dataroom, wat zegt dat VDR’s niet moeilijk te vinden zijn. Echter de uitgebreide reeks opties kan leiden tot meer verwarring plus onzekerheid betreffende de vraag of jij de onbesproken VDR kiest voor uw bedrijf. Vanwege ervoor erbij zorgen datgene u kompleet vertrouwen hebt in de VDR van uw bedrijf en volledig gebruik moet gaan maken met de voordelen die het biedt. Virtuele dataruimten zijn een integraal onderdeel terechtkomen van M & A-transacties, omdat bedrijven vinden dat hun steeds groter wordende gegevens moeten worden beheerd en gedeeld op beslist manier dat tijd bespaart, de efficiëntie verbetert en de beveiliging verbetert. Sinds de introductie tien tijdsperiode geleden, beschikken over virtuele dataruimten moeizame en papierzware due diligence processen vervangen, enigszins vaak resulteerde in hogere waarderingen en kortere dealcycli.